Direcció artística

Primer capítol de tres del genial i valent Àlex, un noi amb Autisme, que no Autista. I bé, segons hem vist… Qualsevol nen amb autisme pot aprendre! // First chapter three of the brilliant and courageous Alex, a boy with Autism, Autism not. Well, as we have seen … Any child with autism can learn! *Publiquem només el trailer doncs encara no s’ha estrenat.